Tidligere kuld


   

Kuld 2005 efter S'Restless Jinx & GIC (N) Nikolaj av Sandrabben. Meg, Musling, Mille, Morkley & Pinocchio

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

/ Return